AQUARESCUE

Marián Pikna                           

Vlková 41, 059 72

IČO: 40846024

DIČ: 1047906431

Bankové spojenie, Fio bank: SK23 8330 0000 0021 0251 0860

  • Inštruktor prvej pomoci akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR.
  • Inštruktor vodnej záchrany medzinárodnej federácie RSI. 
  • inštruktor učiteľov plávania medzinárodnej federácie RSI
  • inštrukor plávania baby a level I. a II.

Moja činnosť:

  • mimoškolská výchova a vzdelávanie.
  • usporadúvanie kurzov, školení, lektorských činností.