KURZ PLAVČÍKA NA PLAVECKÝCH BAZÉNOCH nad 130cm

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s charakteristikou záchrany v plaveckých bazénoch s hlbokou vodou nad 130cm ,vlnových bazénoch , toboganov, divokých riek.

Predpoklady

 • plavecká spôsobilosť, zaplávať ľubovoľným plaveckým spôsob 100 m do 2:30 minut
 • veková hranica od 18 rokov, fyzická a psychická zdatnosť

Požiadavky na získaní certifikátu

 • absolvovať kompletní teoretické a praktickou prípravu kurzu,
 • vykonať praktickou skúšku s záchrany v bazéne s hĺbkou vody nad 130cm
 • vykonať praktickou skúšku s prvej pomoci pred inštruktorom.

Obsahove vymedzenie kurzu: RESCUE WATER – PLAVČÍK NA BAZÉNOCH

V teoretickej časti kurzu záchrana na uzavretej vode a v bazéne:

 • Úvod – vodná záchrana, legislativa
 • Vodné prostredie, charakteristika bazénov
 • Príčiny nehôd v bazénoch a na atrakciách
 • Psychologické aspekty záchrany v bazénoch a v areáli stredísk
 • Všeobecné zásady záchrany v bazénoch a v areáli stredísk
 • Prvá pomoc CPR BASIC+AED
 • Stredisko prvej pomoci – koordinácia s RZP
 • Záchranné prostriedky na uzavretej vodnej ploche

V praktickej časti základného kurzu

 • Manažment záchrany a sebazáchrany v bazénoch
 • Nácvik resuscitácie na figuríne
 • Nácvik fixácie a obväzovej techniky
 • Nácvik vstupu záchranára do bazéna
 • Nácvik priblíženia sa k topiacemu
 • Nácvik stabilizácie na vodnej hladine
 • Nácvik transportov na vodnej hladine
 • Používanie záchranárskych prostriedkov
 • Používanie fixačnej dosky
 • Vytiahnutie ,vyzdvihnutie z bazéna a vodných atrakcií, transport

Limity kurzu praktická skúšku

 • zaplávať 50 m záchranárskym spôsobom zaplávať 25 m pod vodou
 • zaplávať ľubovoľným plaveckým spôsob 100 m do 2:30 minut
 • zvládnuť vytiahnutie topiaceho z bazénu na hladinu, (či inej vodné atrakcií).
 • transport topiaceho
 • poskytnutie CPR na figuríne

Cena kurzu: 220,- EUR

 

V cene kurzu:

 • registrácia v medzinárodnej federácii rescueinternational Európa
 • výukový manuál kurzu v elektronickej podobe
 • vstup na bazén
 • školné a zapožičanie pomôcok

Po úspešnom kurze získate

 • ID karta v angličtine plavčík záchranár na bazénoch EN 15288-2 (940920)
 • diplom o kurze v slovenskom jazyku
 • protokol o záverečnej skúške
 • osvedčenie o akreditovanom kurze prvej pomoci

Podmienky pre záväzne zaradenie do kurzu

 • vyplňte prihlášku.
 • uhraďte poplatok kurzu na číslo účtu Aquarescue.eu
 • Fio banka : IBAN: SK23 8330 0000 0021 0251 0860 uviesť meno účastníka